اغذیه -رستوران -سفره خانه
کبابسرای هیزم
مدیر: آقای نصرآبادی
کباب و جوجه ، بال و پاچین ، حلیم بوقلمون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
اتوبان آهنگ ، خ اکبرآبادی جنوبی ، میدان غیاثی ، پلاک 41