دیزی سرای چایچی
دیزی سرای چایچی
مدیر: چایچی
دیزی سرا ، سفارش دیزی برای شرکت ها ، مجالس از 50 عدد تا 100 عدد با سرویس کامل
قبول سفارش و حتی تا 100 عدد غذای سنتی با سرو و هزینه ارسال مساحتی در منطقه 14
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خ پیروزی ، خ شاه آبادی ، (دهم فروردین ) پارک گلنما ، خ تاجری ، میدان امام خمینی ، نبش مصطفی جعفری ، پلاک 19