خیمه-چادردوزی
گلچین
مدیریت: حسن اسلامی
چادرو خیمه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی بلوار ابوذر بعداز پل دوم جنب کوچه شهروی پلاک: 670