خیاطی-مزون-خرج کاری
لاله
مدیر: خانم داوری
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی ، سرآسیاب ، خ واضحی فرد ، پاساژ گیوی پلاک 10