اغذیه -رستوران -سفره خانه
تهیه غذای برادران
مدیر: اسماعیل کماسی
تهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان سراسیاب ، خ کندی ، پلاک 27