خیمه-چادردوزی
محمودی
مدیریت: محمودی
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ امیر کبیر - روبروی هتل آرین پلاک: 355