خیمه-چادردوزی
کسری
مدیریت: صالح راد
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چ سرچشمه - خ امیر کبیر پلاک: 341