خیمه-چادردوزی
دفتر خیمه امید
مدیریت: علی نانکلی
خیمه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیر کبیر، بین پامنار و سرچشمه پلاک: 226