فرهنگسراها
خانه فرهنگ بازار
مدیر:
ساختمانی در ۲ طبقه و ۵ اتاق است. کتاب خانه این مرکز درحال حاضر ۶۰۰۰ جلد کتاب دارد. سال تاسیس ۱۳۸۸
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا جنوبی کوچه حشمتی، کوچه کمالی پلاک: ۲۰