شکار(لوازم)
شاهین شکار
مدیریت: مرادی
فروشنده انواع لوازم شکار، ماهیگیری و کمپ
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ فردوسی جنوبی، مقابل موزه بانک ملی پلاک: 231