شکار(لوازم)
فروشگاه تورج
مدیریت: تورج
لوازم شکار
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان فردوسی جنوبی، نبش پاساژ نیکان، روبروی بانک ملی پس انداز، پلاک: 227