خیمه-چادردوزی
ایران چادر
مدیریت: حاتمی
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیر کبیر - جنب بانک ملی پلاک: 277