چسب صنعتی
گرامی
مدیریت: کامبیز گرامی
چسب و شبرنگ فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
فردوسی مقابل سرهنگ سخایی پلاک: 145