تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)
تجهیزات آزمایشگاهی پایتخت
مدیر: اسماعیل پدرامی
شیشه آلات دستگاه، مواد آزمایشگاهی و صنعتی (سفارشات شیشه گری پذیرفته می شود)
شماره تماس:
فکس:
33993445
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
ناصرخسرو، جنب کوچه خدابنده لو پلاک: 203