خیمه-چادردوزی
برادران
مدیریت: ملکی پور
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چ سرچشمه - خ امیر کبیر- روبروی ک ذغالیها پلاک: 250