کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
درویش
مدیریت: اسماعیل درویش
گیربکس صنعتی و پمپ های اسیدی