شکار(لوازم)
فروشگاه ایران شکار
مدیریت: اژدر شاه مرادی
مرکز توزیع لوازم شکار و ماهیگیری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان فردوسی جنوبی، روبروی صندوق پس انداز ملی، پلاک: 245