بازرگانی نعمتی
مدیر: پرویز نعمتی
شماره تماس: 33117425
33924365
فکس: 33924364
شماره همراه: 09121213807
شهر: تهران
آدرس: تهران ، خیابان سعدی جنوبی ، خیابان اکباتان ، کوچه بانک صادرات ، پلاک 31 ، دفتر بازرگانی نعمتی
بازرگانی نعمتی