مدیر:
پرویز نعمتی
شماره تماس:
فکس:
33924364
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان سعدی جنوبی ، خیابان اکباتان ، کوچه بانک صادرات ، پلاک 31 ، دفتر بازرگانی نعمتی
بازرگانی نعمتی