خیمه-چادردوزی
تهرات تک
مدیریت: یوسف ملکی
بورس آلاچیق و خیمه