خدمات ساختمانی
بهار رود
مدیر: اسماعیل فرامرزی
خدمات ساختمان
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی جنوبی پاساژ سلامت طبقه 3 پلاک: 302