چرم(صنایع )
تقی پور
مدیر: نادر تقی پور
چرم مصنوعی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ سعدی شمالی کوچه بخارا پلاک: 17