چسب صنعتی
شرکت کیا گستر سینا - تولیدی چسب کیا - تولیدی چسب - تولیدی نایلون - سعدی - بازار - منطقه 12
مدیریت: نصراله علی بیگی
تولید کننده چسب کیا ، تولیدی نایلون حباب دار و بسته بندی و نوار چسب
شناسه ملی 14006561779
کد اقتصادی 644-499-533-411