خیمه-چادردوزی
ایمان
مدیریت: سعادت
خیمه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیرکبیر - بین پامنار و سرچشمه پلاک: 264