فرش ماشینی و موکت
فرش شیوا مشهد(محمد معصومی)
مدیر: محمد معصومی
بنکدار فرش ماشینی
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مصطفی خمینی، روبروی سیداسماعیل، سرای فرش مباشر پلاک: 4 طبقه زیرهمکف