مسافرخانه ها
محمدی
مدیر:
مسافرخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مولوی – نرسیده به میدان قیام پلاک: ۱۶۲