چسب صنعتی
فروشگاه بزرگمهر بر قعی
مدیریت: برقمی
عاملیت پخش چسب اک و اوستا فیکس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان 15 خردا ، جنب کوچه امام زاده یحیی ، پلاک 153