لوازم آشپزخانه
روحانی
مدیریت: منصور روحانی
وسایل آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
م شهدا - خ 17 شهریور - نبش بهرامی پلاک: 694