ریسندگی و بافندگی
اسکاج قو
مدیریت: رضا دادرس
تولید اسکاج سیمی نورد شده 2 نخ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خاوران شهرک صنعتیه ثامن الحجج کوچه دوازدهم