موسسه ظروف کرایه و خدمات مجالس آزموده
موسسه ظروف کرایه و خدمات مجالس آزموده
مدیریت: محمد افشار
ظروف کرایه و خدمات مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه، 15 متری اول، کوچه 28، بطرف اتوبان پلاک: 276