خیاطی-مزون-خرج کاری
قادری
مدیریت: میرزا قادری
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه 15 متری اول بین 31و32 پلاک: 772