دندانپزشکی - دندانسازی
پزشکی
مدیریت: عباس پزشکی
دندان سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
20 متری افسریه، بین 15 اول و دوم پلاک: 65 طبقه اول