خیاطی-مزون-خرج کاری
مودا
مدیریت: محمدرضا خسروی
مزون لباس عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه بین دوم وسوم کوچه 21 پلاک: 68 طبقه همکف