کانال سازی - نبشی سازی
کانال سازی مطلق
مدیریت: اسماعیل حسین دوخت مطلق
کانال سازی و کانال کشی کولر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
اتوبان افسریه، نرسیده به میدان افسریه، نبش خیابان 13 افسریه (هاشمی) پلاک: 275
تصاویر