خیاطی-مزون-خرج کاری
جامه
مدیریت: حسن خالعی
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه بین 15 متری اول و اتوبان پلاک: 525