موسسات و انجمن های خیریه
ایتام ترنم باران
مدیر: محمدعلی جلیلی
جذب کمکهای نقدی و غیرنقدی برای خانواده های ایتام و نیازمند مددجویان موسسه خیریه ایتام ترنم باران
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
وایعصر، به آفرین، کوچه اول، پلاک 2، طبقه سوم، واحد 3
ایمیل: