فرهنگسراها
کتاب خانه ابیانه
مدیر:
۱۲۰ متر مربع مساحت در ناحیه ۱ شهرداری و محله مینای شمالی در بوستان ابیانه قراردارد. این کتاب خانه در حال حاضر دارای ۱۳۵۶۷ عنوان کتاب در بیش از ۱۷۹۴۵ جلد می باشد و نیز تعداد ۵۳۲۵ نفر عضو داشته که از این تعداد ۱۰۰۶ نفر عضو فعال هستند. سال تاسیس ۱۳۸۱
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
بزرگراه شهید محلاتی، مخبر شمال، بوستان ابیانه