پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)
عزت جاه
مدیر: حسن عزت جاه
عرضه پوشاک زنانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خ پیروزی خ تاجری تقاطع داورزنی