دندانپزشکی - دندانسازی
باشتنی
مدیریت: رسول باشتنی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه، 15متری اول، نبش 29 پلاک: 481 طبقه دوم