مزون بانو
مزون بانو
مدیر: معصومه فیض آبادی
کلکسیونی از بهترین های روز ترک، از سایزهای 36 تا 56 ، شوی حضوری ماهی یکبار
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
،
فروشگاه: خ پیروزی، خ نبرد، چهارراه فرزانه، پلاک 733 ،
مزون: اتوبان باقری، پل خاقانی، فلکه چایچی، کوچه داود قدیمی به سمت اتوبان، پلاک 1/1 ، واحد2