محصولات فرهنگی و هنری
مرکز فرهنگی باب النجاة
مدیر: علامرضا سینا علیمردانی
سی دی فروشی-مرکز فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی-نبرد-روبروی سازمان بهزیستی