تجهیزات شکاری فرخ
مدیریت: محمد فرخ
مرکز خرید و فروش اسلحه و مهمات شکاری مجاز شرق تهران
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
نبش اتوبان افسریه، خیابان شهید رحیمی
وب سایت رسمی: