برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
کارگاه غفوری
مدیر: حامد غفوری
برشکاری چوب، ورق mdf، تولید کننده تخته شاسی، خدمات لیزر غیر فلزات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکاران، خ سوم شرقی، پلاک: 2602