نجاری-منبت کاری
نگین چوب
مدیر: شهرابی
صنایع چوبی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - بلوط 1 - پلاک 422