نوآوران صنعت برق
نوآوران صنعت برق - ساخت تابلوهای یونیسیف در جاده خاوران - ساخت تابلوهای سیواکن در جاده خاوران - نوآوران صنعت برق در جاده خاوران
مدیریت: محمدرضا علی مرادی
ساخت تابلوهای برق متوسط و فشار قوی، طرح ایمن یا زی منس (abb)
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، میدان کوثر ، بلوار کوثر ، نبش تقاطع اول ، پلاک 292

این مجموعه در کارهای ذیل خدمات رسانی مینماید..
ساخت تابلوهای سیواکن و تولید قطعات  ان.
ساخت تابلوهای یونیسیف وتولید قطعات ان.
ساخت وتولید قطعات سنبه وماتریس امادا ویورومک.
ساخت جیک وفیکسچر های قطعات تابلو.
سایر خدمات رنگ تابلوها . ابکاری قطعات فلزی و ابکاری نقره...
خم کاری ولیزر کلیه قطعات تابلوها.
لطفا این سه ایتم در سایت درخواستی ثبت گردد.
نواوران صنعت برق .
ساخت تابلوهای سیواکن ومتعلقات ان.
ساخت تابلوهای یونیسیف ومتعلقات ان.