کارتن و جعبه سازی
چاپ و بسته بندی کیان
مدیر: سعید کبیری کیان
کارتن سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده خاوران -شهرک صنعتی خاوران -ساین فن آوران -خ نیلوفر پلاک: 1524