قالبسازی و فرز کاری
داودیان
مدیریت: ویگن داودیان
قالب سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی