برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
خدمات چاپ و لیزر کافل
مدیر: عباس خان جانی
خدمات چاپ و لیزر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ بنفشه، پلاک: 2818