قالبسازی و فرز کاری
کارگاه ایران تکنیک
مدیریت: حمیدرضا فریدونی
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده گرمسار -شهرک صنعتی خاوران - خ میخک پلاک: 1636