فرآورده های چوبی رازی - بورس ام دی اف خام و یکروسفید ایرانی و خارجی - شهرک صنعتی خاوران - تهران
فرآورده های چوبی رازی - بورس ام دی اف خام و یکروسفید ایرانی و خارجی - شهرک صنعتی خاوران - تهران
مدیریت: کاظم رازی
ام دی اف خام در تمامی ابعاد
واناچای
سوماترا
پنل پلاس
ارین سینا
ام دی اف یکرو سفید تمامی ابعاد
واناچای
سوماترا

ادونس
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت چوب فروشان، خیابان راش(جنب نگهبانی) لاک 6628