صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
فرآورده های چوبی رازی - بورس ام دی اف خام و یکروسفید ایرانی و خارجی - شهرک صنعتی خاوران - تهران
مدیریت: کاظم رازی
تهیه و توزیع فرآورده های چوبی و mdf خام
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت چوب فروشان، افرا 2 پلاک: 7222