قالبسازی و فرز کاری
صنعتی گام
مدیر: محسن اخباری
طراحی و ساخت قالبهای صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ نیلوفر پلاک: 1319
ایمیل: